3.17.2014Server Reset - March 17, 2014
  3.7.2014Server Reset - March 7, 2014
  2.21.2014Server Reset - February 21, 2014
  2.13.2014Server Reset - February 13, 2014
  2.12.2014Client Patch - February 12, 2014
  2.5.2014Server Reset - February 5, 2014
  1.16.2014Server Reset - January 16, 2014
  1.13.2014Server Reset - January 13, 2014
  12.23.2013Wisdom Star: December 27th - January 2nd; Make up Santa Royals
  12.21.2013Item Shop Update!


  12.19.2013Santa Mhul - starts today